2. Tännforsen
En unik naturupplevelse oavsett årstid. Tänk dig en kvällsvandring genom storskogen till fallet och isgrottorna i månens och lampors sken. Därefter en smaklig måltid.
Välkommen att uppleva detta!

Tel. 0647-230 23, 070-224 79 89, fax 0647-230 00. www.tannforsen.com