1. Njarka Sameläger
Upplev fritt strövande renar och bekanta dig med samernas kultur, smaka på samiska produkter och lär dig kasta lasso.
Njarka erbjuder även logi och fiske.

Ring oss, tel. 0647- 250 42 för mera information.
www.njarka.com