9. Mus-Olles Museum, Ytterån
Alla samlares samlare, Per-Olof Nilsson eller Mus-Olle, levde i Ytterån 1874 – 1955. Han samlade på allt, t ex förpackningar, frimärken, trycksaker, porslin, keramik, vapen, insekter, stenar o s v . 150 000 föremål! Öppet alla dagar under sommaren.

Tel/fax 0640-220 60. www.musolles.com