3. Hanriis Café, Handöl
Mycket mer än café! Ett litet fint museum om och försäljning av täljsten samt utställning om karolinernas dödsmarsch. Gå också en tur längs Handölsforsarna – Sveriges längsta. Törs du, så kan du gå på hängbron över forsarna.

Tel. 0647-723 60, fax 0647-723 73
www.hanriiscafe.se