8. Åse kalkmuseum
Åse Kalkmuseum skildrar hur kalken bildades för ca 500 miljoner år
sedan samt hur kalken använts genom tiderna. Öppet under högsäsong och
efter beställning.

Tel 0640-230 75 eller 0640-401 01. www.alsen.org